Μια παρέα χτυπάει δυνατά και γρήγορα.

Μια παρέα χτυπάει δυνατά και γρήγορα.

ΦράντζαΟμάδα