Η αναχώρηση της Kim Mignea αφήνει μια αίσθηση απώλειας.

Η αναχώρηση της Kim Mignea αφήνει μια αίσθηση απώλειας.

KimMignealft